Firmy ubezpieczeniowe

Duża konkurencja rynkowa wymusza na firmach ubezpieczeniowych ciągły rozwój i poszukiwanie dróg maksymalizacji efektów ekonomicznych swojej działalności. Oczywistą ścieżką rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja przychodów jednak na tak nasyconym rynku jakim jest rynek ubezpieczeń niezwykle ważnym jest również spojrzenie na koszty prowadzonej działalności. Firmy ubezpieczeniowe co roku padają ofirami nadużyć ze strony swoich klientów ale i dostawców. Częstym jest, że ceny usług dla firm ubezpieczeniowych są wyższe niż standardowe stawki rynkowe. Firmy ubezpieczeniowe to zazwyczaj duże i profesjonalne podmioty o olbrzymiej skali działalności. Jednakże za rozległością funkcjonowania idą również ryzyka związane z brakiem specjalistycznej wiedzy z dziedzin w których firmy ubezpieczeniowe bywają zmuszone funkcjonować. W przypadku skomplikowanych zagadnień takich jak budownictwo i jego branże wymagana jest wiedza i doświadczenie z zakresu inżynierii, normatywów i prawa. Oferujemy firmom ubezpieczeniowym naszą wiedzę i doświadczenie jako wsparcie przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych na fasadach obiektów. W ramach współpracy szkolimy likwidatorów szkód z zakresu normatywów, warunków odbiorowych, technologii produkcji i serwisu lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych oraz elewacji wentylowanych.

Naszą ofertę dla firm ubezpieczeniowych streścić można w następujących punktach:

  • Naprawy lub wymiana zgłoszonych jako szkoda zakresów.
  • Dobór optymalnej technologii usunięcia szkody.
  • Kosztorysy szczegółowe likwidacji szkody z gwarancją realizacji.
  • Szkolenia dla likwidatorów szkód.
  • Opinie techniczne, analizy przyczyn szkody.

Nie ma możliwości komentowania.