Dane kontaktowe:

Dane adresowe spółki

Motiveglass sp. z o.o.
Al. Kościuszki 103/105,
90-441 Łódź.
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000371496, NIP: 891-161-38-81, REGON: 340842951

Formularz kontaktowy