Administratorem i podmiotem odpowiedzialnym jest firma Motiveglass sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź, NIP: 891-161-38-81, KRS:0000371496, która jest właścicielem serwisu www.motiveglass.pl oraz marki Motiveglass zwanej dalej Motiveglass

Chcemy, aby każdy, kto korzysta z witryny Motiveglass.pl miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności. Dlatego prezentujemy naszą Politykę prywatności i zaufania. Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących elementach:

– Informacja handlowa
– Dane osobowe
Informacja handlowa

Motiveglass zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Motiveglass rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.). Motiveglass gwarantuje, że zgromadzone informacje nie zostaną udostępnione innym firmom.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Motiveglass.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Zaufania bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników. Zmiany w naszej Polityce prywatności mogą jednak nastąpić tylko po to, aby zapewnić maksymalnie możliwą poufność wszystkich danych osobowych i adresowych naszych Gości. Ten dokument zawsze zawiera aktualną Politykę Prywatności i Zaufania. Zarówno nas – wydawcę witryny, jak i każdego zarejestrowanego użytkownika obowiązuje zawsze aktualna Polityka prywatności. Zaglądaj tutaj od czasu do czasu, by sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w naszej Polityce prywatności. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem.

Polityka cookies

Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w formie niewielkich plików tekstowych na urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Stosowane są do sprawnego funkcjonowania strony, identyfikacji użytkownika oraz jego preferencji ustawienia strony.

Motiveglass wykorzystuje pliki cookies podmiotów zewnętrznych celem analizy statystycznej ruchu na stronie Motiveglass.pl.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z wykorzystaniem odpowiednich funkcji swojej przeglądarki internetowej

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na poprawność funkcjonowania witryny Motiveglass.pl

W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji użytkowników serwisu. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego lub adresu e-mailowego znajdującego się poniżej.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności prosimy o kontakt drogą mailową z administratorem naszego serwisu internetowego.

E-mail: admin@motiveglass.pl